Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana JELENA BALAĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD ,sa sedištem u ul. Mirka Milojkovića 1/15, Beograd 11060 u daljem tekstu trgovac putem internet stranice https://ukusnoizdravo.rs.
Korisnici internet strance mogu biti samo punoletna lica.

Osnovni podaci o firmi

Poslovno ime: JELENA BALAĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD
Adresa: Mirka Milojkovića 1/15,Beograd 11060
Broj telefona: 011 848 2705
Delatnost: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Šifra delatnosti: 7022
Matični broj: 66727688
Poreski broj (PIB): 113307622
Web adresa: https://ukusnoizdravo.rs
Kontakt e-mail: [email protected]

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta [email protected] se može izvršiti od strane posetilaca sajta. Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje. Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor izmedju Trgovca i kupca. Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka- ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.[/vc_column_text]

Zaštita privatnosti korisnika

„U ime Ukusno i zdravo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Ukusno i zdravo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun platne kartice storniranjem originalne transakcije.
Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, https://ukusnoizdravo.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

Pristup proizvoda – Dostava proizvoda

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na e-mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine, kao i pristupni parametri za prijavu na adresu:https://ukusnoizdravo.rs. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Kupac može kontaktirati Trgovca bez odlaganja. Pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, Trgovac odobrava Kupcu, nakon što Kupac potvrdu o izvršenoj uplati dostavi Trgovcu na email adresu [email protected], a najkasnije do datuma koji je naveden u potvrdi porudžbine. Nakon što trgovac odobri pristup kupcu, kupac će putem sledeće adrese https://ukusnoizdravo.rs imati pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, u trajanju koje je prethodno naznačeno.

Načini plaćanja

Plaćanje porodžbine izvršene putem sajta www.ukusnoizdravo.rs je moguće izvršiti platnim karticama. Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu i na e-mail.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu.https://ukusnoizdravo.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku. Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https:www.ukusnoizdravo.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta.https://ukusnoizdravo.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Politika reklamacija

Obaveštavamo poštovane kupce da reklamacije na kupljene virtuelne proizvode putem našeg sajta mogu izjaviti elektronski na mail [email protected]. Kupac ima pravo prigovora na kupljen proizvod u roku od 14 dana od dana kupovine, a u situaciji kada je izvršio plaćanje, poslao potvrdu o uplati, a nije dobio pristup u roku naznačenom u potvrdi porudžbine. Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na podnošenje prigovora. Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 7 dana od dana prijema iste. Napominjemo da reklamacije koje se tiču preuzetih pdf rešenja u elektronskom obliku nećemo biti u mogućnosti da uvažimo. Proizvod nije moguće vratiti i trgovac nije u obavezi refundiranja novca za virtuelni proizvod. Hvala na razumevanju.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem robe putem sajta https://ukusnoizdravo.rs koja nisu uredjena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji. Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnim nadležnim sudom u Beogradu. Trgovac zadržava pravo da ove uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na https://ukusnoizdravo.rs.